• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

บริษัท เอเอ็มเค เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานประจำบริษัท เพื่อรองรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรโรงไฟฟ้าทั่วไป ตามตำแหน่งงานดังต่อไปนี้

1. โฟร์แมน Piping

2 ตำแหน่ง

2. โฟร์แมน Insulation

2 ตำแหน่ง

3. โฟร์แมน Refractory

1 ตำแหน่ง

4. ช่างประกอบ A

0 ตำแหน่ง

5. ช่างประกอบ B

0 ตำแหน่ง

6. ผู้ช่วยช่าง

0 ตำแหน่ง

บริษัทมีสวัสดิการดังต่อไปนี้

  1. ประกันสังคม
  2. มีที่พักให้
  3. ค่าล่วงเวลา OT ไม่ต่ำกว่า 30 – 80%
  4. มีรถรับส่ง
  5. ชุดยูนิฟอร์ม
  6. เงินเบิกสำรองเลี้ยงชีพ

ทักษะและความสามารถ

  • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขึ้นทำงานในที่สูงได้และเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้อายุตั้งแต่ 22 – 50 ปี

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร : 083-496-6609, 089-816-3673, 044-100-362
Email : chamnarn_sm@amkboiler.com