• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut down Maintenance ตัดเปลี่ยน Coil Economazer Boiler

สถานที่

บริษัทบ้านไร่ผลิตไฟฟ้า จังหวัดอุทัยธานี

รูปบรรยากาศการทำงาน