• Call Us : 044-100362
  • Hot Line : 08-34966609

รายละเอียด

Shut Down เร่งด่วนซ่อมฟรีเพราะอยู่ในช่วงรับประกันผลงานครับ

สถานที่

โรงไฟฟ้าเวลล์โคราชเอ็นเนอร์ยี จังหวัดบุรีรัมย์

รูปบรรยากาศการทำงาน